Choď na obsah Choď na menu
 


Ako je to so slnečnicou?

 Obsah oleje v semenech slunečnice roční

(Helianthus annuus)

Obsahuje více tuku ve svých semenech slunečnice černá a méně bílá, jak se mezi chovateli po spoustu let traduje? Tento vztah barvy a olejnatosti potvrzuje i literatura staršího data vydání, kdy často opisovali autoři jeden od druhého a některé přežitky se dokonce publikují ještě v dnešní době. Toto téma se v poslední době dost probíralo ve fóru na tomto webu, ale i na iFauně aj. Musím se přiznat, že při zkrmování dávám přednost bílé slunečnici před černou.

Zda ale existuje opravdu vazba mezi barvou nažky a obsahem oleje v semenech slunečnice, tím jsem se začal zaobírat až teprve na podnět dotazu ve zdejší diskuzi.

Tak tedy postupně. Určité množství tuků v krmivu je nezbytné. Tuky jsou zdrojem esenciálních (nepostradatelných) mastných kyselin (linolová, linolenová, arachidonová). Některé lipidy mají zvláštní význam, jako nosič v tucích rozpustných vitamínů - A, D, E, K. Při zimním přikrmování volně žijících ptáků, jsou slunečnicová semena s vysokým obsahem oleje spolehlivým zdrojem energie. Vydanou energií je spalován tuk, který se zároveň přeměňuje na teplo. Nejčastějšími návštěvníky ptačích krmítek jsou velmi aktivní sýkory, které mají velký výdej energie a již po pouhých třech dnech mohou vysíleny hynout z důvodu nemožnosti opatřit si dostatek potravy.

Sýkory koňadry Sýkory koňadry

Vraťme se ale do klecí a voliér, kde naopak v této problematice pořekadlo všeho moc škodí, platí dvojnásob. Pokud jsou v krmivu tuky zastoupeny ve větší míře, působí negativně. Hlavním příznakem je obezita, se kterou se u ptáků chovaných v omezeném prostoru a s malou intenzitou pohybu setkáváme velmi často. Ztučnění pak způsobuje řadu poruch - neplodnost, poruchy metabolismu, ale i různá onemocnění - krevní oběh, játra apod.

Dotaz, zda existuje přímá závislost obsahu oleje a barvy slupky, jsem položil Doc. Ing. Veselému, CSc. z Ústavu výživy zvířat na Mendlově univerzitě v Brně a Ing. Středovi Ph.D. z Ústavu pěstování a šlechtění rostlin. Nezávisle na sobě jsem dostal odpovědi, které se ve své podstatě shodují a říkají následující:

" Olejnatost i barva slupky jsou do značné míry odrůdová záležitost. Co se týká erudované analýzy, posílám Vám výsledky odrůdových pokusů ÚKZUZ (ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského) , kde je vždy uvedena barva nažky a olejnatost. "

Na základě výsledků z pokusu jsem sestavil následující graf, který naznačuje velké rozdíly v obsahu oleje u černé slunečnice (43-51%). V pokusu jsou bohužel zaznamenány pouze hodnoty černoslupkaté slunečnice. Bílá a žíhaná slunečnice chybí, ale hodnoty by se pohybovaly v obdobném rozmezí.

Na můj dotaz jsem dostal i odpověď přímo z ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který se pěstováním a rozborem olejnatosti u slunečnice zabývá. Odpověď p. M. Povolného byla následující:

 

1) Aktuálně jsou v ČR registrovány jen 2 hybridy slunečnice s mírně sníženým obsahem oleje (cca 41%, při 8% vlhkosti).
- hybrid Kongo s proužkovanou slupkou, běžnou velikostí nažky.
- hybrid Labud s bílou slupkou, běžnou velikostí nažky
Jejich výsledky jsou v publikaci Přehled odrůd slunečnice.
Otázkou je jejich momentální dostupnost na trhu....

2) Dále, pokud vím, se na trhu vyskytují odrůdy s různě sníženým obsahem oleje ze Společného katalogu (registrované v jiných zemích EU), jako např.:
- ES Royal - proužkovaná nažka
- Lactal - bílá nažka
Vzhledem k tomu, ze v ČR nebyly v registračních zkouškách, nemohu se k jejich vlastnostem blíže vyjádřit.

3) Barva slupky (výrazně bíle proužkovaná, či bílá), větší velikost nažky, může naznačovat, že se jedná o odrůdu/hybrid s nižším obsahem oleje, ale nelze říci, ze je to obecné pravidlo. Obsahy oleje u slunečnice mohou dle odrůdy/hybridu kolísat od cca 30 % (typická krmná odrůda/hybrid) do 47 a více % při vlhkosti 8%.

Z výše uvedeného vyplývá, že orientace jen podle barvy nažky nemusí být spolehlivá. Proto je potřebné vědět o jakou odrůdu se jedna a pokud není v ČR registrovaná, lze informace o jejich vlastnostech dohledat u úředních autorit v zemích, kde byla registrována. Samozřejmě, je možné se orientovat i dle informaci, které poskytne prodejce osiva, či si nechat udělat chemický rozbor dodaného produktu.

 

Rozdíl v obsahu tuku u černoslupkatých odrůd:

Seznam registrovaných odrůd slunečnice:

Seznam ke stažení zde